دوکلمه دکلمه http://sokhanvarr.ir 2018-04-21T18:08:56+01:00 text/html 2017-12-01T01:02:01+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور بیژن و منیژه http://sokhanvarr.ir/post/23 <div><br></div><div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/637/1908321/posterejraa.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="2">بدین وسیله به اطلاع می رسانیم که ،اجراخوانی صحنه ای موزیکال ، داستان #بیژن_و_منیژه ی #شاهنامه_ی فردوسی</font></div><div><font size="2">از ۲۵ ام آذرماه تا ۲۵ ام دیماه جاری در چند اجرا به تهیه کنندگی و کارگردانی : #شیدازینی و توسط هنرمندان جوان گروه هنری #صداخانه_طهران با مشارکت دفتر فرهنگی و پردیس سینمایی کوروش ، جهت زنده نگهداشتن فرهنگ و ادبیات باستانی ایرانی و طی حرکتی انسان دوستانه ، برای تهیه... ادامه مطلب</font></div></div> text/html 2017-10-11T07:51:03+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور گذشته خواننده : ادریس بهرامی ترانه سرا : علیرضا سخنور http://sokhanvarr.ir/post/21 <audio controls="" preload="none">&nbsp;&nbsp; <source src="http://dl.sibup.ir/uploads/sokhanvarr.ir/1507708297353.mp3" type="audio/mpeg"></audio> text/html 2017-10-08T09:25:03+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور دعوت به اجرا خونی http://sokhanvarr.ir/post/20 <div id="15074547601712266"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/K9QVc?data[rnddiv]=15074547601712266&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-08T09:22:07+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور علیرضا سخنور- دشت بلا http://sokhanvarr.ir/post/19 <div id="15074545851160019"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7T65X/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2017-10-08T09:20:07+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور دوبله فیلم- علیرضا سخنور http://sokhanvarr.ir/post/18 <div id="15074544654167298"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/6XCwV?data[rnddiv]=15074544654167298&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-08T09:18:23+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور اجرا خوانی بیژن و منیژه - نقش رستم (علیرضا سخنور) http://sokhanvarr.ir/post/17 <div id="15074543609873617"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/BzQr6?data[rnddiv]=15074543609873617&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-08T09:10:34+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور دوبله فیلم- علیرضا سخنور http://sokhanvarr.ir/post/16 <div id="15074538913227331"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/hTeG7?data[rnddiv]=15074538913227331&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-08T09:07:58+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور آمدن الواد-داستانی از شاهنامه فردوسی (سهراب کشی) با صدای علیرضا سخنور http://sokhanvarr.ir/post/15 <div style="text-align: center;"><a href="http://dastan118.ir/" target="_blank" title="">ضبط شده برای گروه فرهنگی دستان 118</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">با صدای علیرضا سخنور&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="15074537353024709"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/1kETs?data[rnddiv]=15074537353024709&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-08T08:28:58+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور شعر http://sokhanvarr.ir/post/14 <div id="15074513904584971"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/w13Hc?data[rnddiv]=15074513904584971&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-08T08:27:14+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور تمرین http://sokhanvarr.ir/post/13 <div id="15074512881315203"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/fbULs?data[rnddiv]=15074512881315203&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-08T08:25:55+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور حسودا http://sokhanvarr.ir/post/12 <div id="15074512083181562"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/oMEI4?data[rnddiv]=15074512083181562&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-08T08:24:39+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور علیرضا سخنور http://sokhanvarr.ir/post/11 <audio controls="" preload="none">&nbsp;&nbsp; <source src="http://dl.sibup.ir/uploads/sokhanvarr.ir/150745106641.mp3" type="audio/mpeg"></audio> text/html 2017-10-08T08:18:03+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور شهر قصه- صدا: علیرضا سخنور http://sokhanvarr.ir/post/10 <div style="text-align: center;"><br></div><audio controls="" preload="none">&nbsp;&nbsp; <source src="http://dl.sibup.ir/uploads/sokhanvarr.ir/1507450637431.mp3" type="audio/mpeg"></audio> text/html 2017-10-08T07:56:41+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور آرش کمانگیر( علیرضا سخنور) http://sokhanvarr.ir/post/9 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آرش کمانگیر( علیرضا سخنور)</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><audio controls="" preload="none">&nbsp;&nbsp; <source src="http://dl.sibup.ir/uploads/sokhanvarr.ir/1507450115431.mp3" type="audio/mpeg"></audio> text/html 2017-10-08T07:55:45+01:00 sokhanvarr.ir علیرضا سخنور آفت: با صدای علیرضا سخنور http://sokhanvarr.ir/post/8 آفت:<div>با صدای علیرضا سخنور<div><br></div><div><br></div><audio controls="" preload="none">&nbsp;&nbsp; <source src="http://dl.sibup.ir/uploads/sokhanvarr.ir/1507449211221.mp3" type="audio/mpeg"></audio></div>